fie.nipa,

Swati Second Person Singular Pronoun "Wena"

Swati-English Exercise

  1. What is mine in English? _____________
  2. What is wena in English? _____________

Exercice Swati-français

  1. Qu'est-ce que mine en français? _____________
  2. Qu'est-ce que wena en français? _____________

Swati-Deutsch Sprachübung

  1. Was ist mine auf Deutsch? _____________
  2. Was ist wena auf Deutsch? _____________
<< Previous | Next >>