kasahorow Sua,

kasahorow

Kasahorow ulu-tinyoa nini?

Kasahorow ulu-tinyoa lasensimini i.

Kasahorow ukutsandza lulwimi.

Umsebenti abo.
Kasahorow ukunenta incwadzi.

<< Utawubonakala | Lolandzelako >>