Kufundz [nom:love], [nom:day] onkhe(konkhe).

Kasahorow Sua ulu-tinyoa imeli [nom:news] [nom:letter]. Kasahorow Sua u[act:need]a 3 [nom:minute] ya sikhatsi lakho. kasahorow Sua ulu-tinyoa [adj:free].

[cjn:if-then] wena uzo[act:grow]a [nom:day] onkhe(konkhe). [act:start] lamuhla.

  • [Nom:Love]
  • Kuthula
  • [Nom:Wisdom]