Kufundz [nom:love], malanga onkhe(konkhe).

Sua ulu-tinyoa imeli [nom:news] [nom:letter]. Sua u[act:need]a 3 [nom:minute] ya sikhatsi lakho.

[act:start] lamuhla!

  • [Nom:Love]
  • Kuthula
  • [Nom:Wisdom]

    Swati kasahorow

    Sichazamagama: Swati -