Kuchaz to | English to Swati

A Modern Swati language dictionary for young children: 0 to 9 years old. Look up simple Swati language words and translate between Swati - English, Swati - Deutsch, Swati - French, today.

ss>en: Swati
Swati: SWATI - ENGLISH
Swati nom
Swati
Swati nom
Swati
Swati phrase
Swati

Swati Word of the Day: Register free

Usage of Swati

 1. Inhlanti
 2. Bala
 3. Umntfwana
 4. Umndeni
 5. Transport In Swati
 6. Swati Word Of The Day
 7. Babe
 8. Umlomo
 9. Umntfwana
 10. Manyolo/ I-Nja/ Lu-Ju
 11. Kw-Akha
 12. Make
 13. At Home In Swati
 14. Learn 500 Words In Swati
 15. Swati Tourist Dictionary
 16. Kudla
 17. Kusitfupha
 18. Liso
 19. Ukudla
 20. Do Good Work In Swati

Greetings in Swati:    cha    ngikhona    ngiyabonga    ngiyacolisa    sala kahle    unjani .

Latest:    Bhimbidvwane    Imphala    Ingongoni    Inkhwekhweti    Inyoni    Lesibili    Lesihlanu    Lesine    Lesitsatfu    Lweti    Swati    ami    anti    bala    bona uzo    buhle    candza    ekhasini    emashumi lamabili    iNdlovana    iNdlovu    iblogi    ikhameruni    imali    imbuti    imeli    incwadzi    indlovu    ingoma    inkhomo    kodvwa    kona    ku-hlabela    ku-lala    kubhala    kubili    kucoca    kudla    kufa    kunye    kushintje    kutsenga    kuya    kw-akha    lamuhla    liawa    ligundvwane    likhaya    lilayisi    lishumi nakune    livi    lukhuni    mine    ngiyacolisa    ngobe    ngumngani    nine    nobe    nyoka    sala kahle    sawubona    sigcini    sinkhwa    sí-lwane    tsine    uMgcibelo    udokotela    uku    uluhlata satjani    um-fula    umdeni    umfula    umhlaba    umkhulu    umlomo    umndeni    umntfwana    umuntfu    umzalwane    uthishela    we/ kw-akha    wena .