Ishile

kufundz

Ishile

Add "ishile" in Swati to your vocabulary. ishile, nom.1 /-i-s-h-i-l-e/ Examples of ishile Indefini

Livi Lamuhla: Sendlalo

kufundz

Livi Lamuhla: Sendlalo

Kumenyelwa lulwimi onkhe(konkhe). Swati Mine ndibania nako sifiso i. Mine ndiufuna likhaya. Mine ndi

Livi Lamuhla: Nawulungiselela

kufundz

Livi Lamuhla: Nawulungiselela

Kumenyelwa lulwimi onkhe(konkhe). Swati Mine ndikuba nako sifiso i. Mine ndiufuna likhaya. Mine ndii

Kutetfwala

kufundz

Kutetfwala

Kumenyelwa lulwimi onkhe(konkhe). Swati mine ndiufuna umntfwana i. mine ndiindlovua umlingani i. uml

Kutfomba

kufundz

Kutfomba

Kumenyelwa lulwimi onkhe(konkhe). Swati Mine ndiufuna umntfwana i. Mine ndiindlovua umlingani i. Uml

Umlingani

kufundz

Umlingani

kumenyelwa lulwimi onkhe(konkhe) Swati Mine ndiufuna umntfwana i. mine ndiindlovua umlingani i. Umli

Livi Lamuhla: Intsandvo Yeliningi

kufundz

Livi Lamuhla: Intsandvo Yeliningi

Kumenyelwa lulwimi onkhe(konkhe). Swati Mine ndikuba nako sifiso i. Mine ndiufuna intsandvo yelining

Kusho Ya "Hillsong - Ɔpopɔn"

kufundz

Kusho Ya "Hillsong - Ɔpopɔn"

Visis "Hillsong - Ɔpopɔn". "Hillsong - Ɔpopɔn" ulu-tinyoa ingoma i. Lulwimi le ya ingoma le ulu-tiny

Johannesburg ulu-tinyoa kuphepha?

kufundz

Johannesburg ulu-tinyoa kuphepha?

Sincumo Tsine sili-langa Johannesburg. Tsine sivania kuphepha. Ngubani?: Bantfu le ya Johannesburg.