Translate > | English > Swati

kasahorow

Sibonelo Ya Wakho

 1. Tembuso
 2. Livi Lamuhla: Ngekuvumelana
 3. Livi Lamuhla: Kwalelibalave
 4. Beseyivile
 5. Semsebenti
 6. Lekutikhetsela
 7. Kulunga
 8. Emmangweni
 9. Emmangweni
 10. Ngesineke
 11. Umhlengikati
 12. Neluvelo
 13. Lifilimu
 14. Livi Lamuhla: Ngemtselo
 15. Livi Lamuhla: Elab
 16. Livi Lamuhla: Bulembu
 17. Livi Lamuhla: Inkhomo
 18. Nyamfowa 3:11
 19. Livi Lamuhla: I-Webhusayithi
 20. Livi Lamuhla: Likhasimendi