kasahorow Sua,

Udokotela

kumenyelwa lulwimi onkhe(konkhe)
Swati
Mine ndiufuna imphilo.
mine ndiindlovua udokotela i. Udokotela le uzoncedza mine.
udokotela, nom.1
/udokotela/
Swati
/ mine nditfola udokotela i
/// tsine sitfola udokotela i
/ wena utfola udokotela i
/// nine wetfola udokotela i
/ yena utfola udokotela i
/ yena utfola udokotela i
/// wona betfola udokotela i

Imphilo Swati Sichazamagama

<< Utawubonakala | Lolandzelako >>