kasahorow Sua#19,

Yekudla

Kumenyelwa lulwimi onkhe(konkhe).
Swati
mine ndiufuna imphilo.
mine ndiindlovua udokotela i. udokotela le uzoncedza mine.
mine ndisidzingoa nekudla
Mine ndicala yekudla le.
yekudla, nom.1
/yekudla/
Swati
/ mine ndicala yekudla i
/// tsine sicala yekudla i
/ wena ucala yekudla i
/// nine wecala yekudla i
/ yena ucala yekudla i
/ yena ucala yekudla i
/// wona becala yekudla i

Imphilo Swati Sichazamagama

<< Utawubonakala | Lolandzelako >>