kasahorow Sua,

Livi Lamuhla: Intsandvo Yeliningi

Kumenyelwa lulwimi onkhe(konkhe).
Swati
Mine ndikuba nako sifiso i. Mine ndiufuna intsandvo yeliningi.
intsandvo yeliningi, nom.1
/-ints-andv-o y-el-in-ing-i/
Swati
/ mine ndiufuna intsandvo yeliningi i
/// tsine siufuna intsandvo yeliningi i
/ wena uufuna intsandvo yeliningi i
/// nine weufuna intsandvo yeliningi i
/ yena uufuna intsandvo yeliningi i
/ yena uufuna intsandvo yeliningi i
/// wona beufuna intsandvo yeliningi i

Swati Intsandvo Yeliningi Sichazamagama

<< Utawubonakala | Lolandzelako >>