kasahorow Sua#3,

Kutetfwala

Kumenyelwa lulwimi onkhe(konkhe).
Swati
mine ndiufuna umntfwana i.
mine ndiindlovua umlingani i. umlingani le uzoncedza mine.
mine ndisidzingoa kutfomba
Mine ndicala kutetfwala le.
kutetfwala, nom.1
/kutetfwala/
Swati
/ mine ndicala kutetfwala i
/// tsine sicala kutetfwala i
/ wena ucala kutetfwala i
/// nine wecala kutetfwala i
/ yena ucala kutetfwala i
/ yena ucala kutetfwala i
/// wona becala kutetfwala i

Umntfwana Swati Sichazamagama

<< Utawubonakala | Lolandzelako >>